Kunde du bli en stadspåverkare?

De nya representanterna i Helsingfors ungdomsråd väljs genom val hösten 2019!

De unga är experter på sådant som rör dem själva. Därför är det viktigt att beslutsfattarna pratar med de unga när de ska besluta om sådant som rör de ungas liv, såsom mentalvårdstjänster och platser där man kan vistas på fritiden. Ungdomsrådet är en utmärkt plats för påverkan: visste du att till exempel USB-laddningsuttagen i bussarna är en av ungdomsrådets framgångar?

Ungdomarna i Helsingfors röstar i ungdomsrådsvalet fram 30 representanter som gör de ungas röst hörd i stadens beslutsfattande.

Alla Helsingforsare som är födda 2002–2006 kan ställa upp i valet. Du kan ställa upp som kandidat 9.9.–29.9. Blanketten för kandidatuppställning hittar du här!

Läs mer nedan om ungdomsrådet, valet, att ställa upp som kandidat och om röstningen!

VAD ÄR UNGDOMSRÅD?

Ungdomsrådet ser till att ungdomarnas röst blir hörd i stadens beslutfattande. De unga bestämmer själva vilka ärenden de vill främja. Ungdomsrådet väljs genom val till ett år i taget och rådet består av 30 unga. Ungdomsrådets verksamhet ger unga en möjlighet att påverka sin hemstads ärenden, och är tryggad av kommunallagen. Två ungdomsledare stöder gruppens verksamhet.

VAD ÄR UNGDOMSRÅDETS VERKSAMHET?

Ungdomsrådets år består av olika verksamheter och ibland går det flera timmar åt till verksamheten per vecka. Rådet samlas två gånger i månaden. De unga får också träffa stadens beslutsfattare, delta i smågruppsverksamhet och olika projekt. Rådet kan själv bestämma hurudana saker de vill främja och på vilket sätt. Det här året har ungdomsrådet exempelvis varit på läger, ordnat evenem

VARFÖR LÖNAR DET SIG ATT STÄLLA UPP SOM KANDIDAT?

Viljan att lära sig och ivern att påverka är det viktigaste för den som är med i ungdomsrådet. Du behöver inte tidigare erfarenhet, du kommer att lära dig. Ungdomsrådet är en gemenskap där du lär dig att samarbeta, hur staden fungerar och hur man kan påverka sådant som är viktigt för dig själv. Du får dessutom använda din fantasi och lära dig hur man kan agera för andra ungdomars väl.

NÄR BÖRJAR NYA UNGDOMSRÅDET?

Hösten 2019 genomförs valet där ungdomsrådet för 2020–2021 väljs. Den nya sammansättningen av ungdomsrådet offentliggörs på KrutGalan 3.12. Nya ungdomsrådet inleder sin period 1.1.2020.