Föreslå en aktör som främjat möjligheterna för unga att påverka! 

På KrutGalan den 4 december delas återigen ut utmärkelser till aktörer som främjat möjligheterna för unga att påverka: föreslå din favorit före den 18 november!

KrutGalan närmar sig med stora grejer för både de unga och oss som arbetar med ungdomar: till Helsingfors ungdomsråd väljs för första gången 30 nya medlemmar på en gång, resultaten av penningutdelningen KrutBudgeten avslöjas och viktiga erkänsla för ungdomspåverkan delas ut.

Det är alltså återigen dags att komma med förslag om personer eller aktörer som har främjat möjligheterna att påverka för unga!

Du kan föreslå en ung eller en vuxen person, organisation, skola, lärare, ungdomsledare, planerare, stadsanställd eller varför inte handledare av en workshop. Det finns inga separata kategorier utan pristagarna väljs utifrån det gjorda arbetet. Glöm alltså inte att också motivera ditt förslag med väl valda
ord! När du tänker på vem du ska föreslå, fråga dig själv: vem eller vilken aktör har främjat möjligheterna för unga att påverka i Helsingfors och hur?

Nedan finns några exempel:

Ung person X:
– har haft en positiv inverkan på sitt bostadsområde
– har deltagit aktivt i KrutBudgeten i alla skeden

Beslutsfattare X:
– ger bra och snabba svar på initiativ
– har talat för de unga inom förvaltningen

Ungdomsledare X:
– har gett rum för ungdomar och uppmuntrat dem på ett speciellt sätt

Lärare X:
– handledande lärare för en välfungerande elevkår

Föreslå din favorit med formuläret nedan före den 18 november. Beslut om utmärkelserna fattas av Krut-teamet med cirka tio medlemmar som representerar Kruts kommunikation, ungdomsledare och ledning.

Registerbeskrivning