ALLMÄNT: Vad är ungdomsrådet?

Kommunallagen förutsätter att det i varje kommun finns ett ungdomsråd eller -fullmäktige som representerar de unga vid beslutsfattandet. Ungdomsrådet är en länk mellan ungdomarna och de kommunala beslutsfattarna. Ungdomsrådet ser till att de ungas röst hörs i stadens beslutsfattande.

Helsingfors ungdomsråd väljs för två år i sänder. Hösten 2019 förrättas ett val där ungdomsrådet för 2020–2021 väljs. Det nya ungdomsrådet inleder sin verksamhet den 1 januari 2020. Till ungdomsrådet väljs 30 unga från olika delar av Helsingfors.

ATT STÄLLA UPP SOM KANDIDAT: Vem kan ställa upp som kandidat och hur går det till?

Alla Helsingforsare som är födda 2002–2006 kan ställa upp i valet. Du kan ställa upp som kandidat 9.9.–29.9.

Blanketten för kandidatuppställning hittar du här! På blanketten fyller du i

  • Ditt namn
  • adress
  • telefonnummer
  • e-post
  • skola
  • födelsedatum

Alla som har fyllt i blanketten senast 29.9. ställs upp som kandidater. Kandidaterna kontaktas därefter personligen. Det ordnas ett valinfo för kandidaterna och de fotograferas för valgalleriet.
Om kandidaten vill, kan hen fylla i sina uppgifter i valkompassen. Valkompassen innehåller frågor som unga valt ut och som kandidaten svarar på. Väljarna kan använda valkompassen på denna webbsida före röstningen för att hitta en lämplig kandidat att rösta på.

VALKOMPASSEN: Hur hitta egen kandidat?

Man kan använda sig av valmaskinen för att söka efter en lämplig person utifrån hur kandidaten har svarat på vissa frågor. Vi publicerar valmaskinen senare i höst.

Först svarar kandidaterna på valmaskinen och sedan får väljarna använda den i november. Valmaskinen föreslår en lämplig kandidat utifrån de svar väljaren anger. Du kan även bläddra bland kandidaterna i kandidatgalleriet som öppnas för allmänheten i november.

ATT RÖSTA: Vem kan rösta, var och när?

I Helsingfors ungdomsråds val kan alla helsingforsare som är födda 2002–2006 rösta. Alla röstberättigade har en röst.

Man kan rösta på skolor och ungdomsgårdar. Varje skola har minst en röstningsdag under vilken man kan rösta. Utöver detta kan man rösta på ungdomsgårdar efter att skolornas röstningstider har gått ut. Omröstningarna genomförs på skolorna 11.–22.11. och på ungdomsgårdarna 25.–29.11.

Själva omröstningen sker elektroniskt med tabletter som finns tillgängliga på röstningsplatsen.

Vad behövs för att rösta?

  • Röstningskoder (röstningen sker med skolans e-postnamn eller koder som skapas enkom för dig). Valpersonalen hjälper dig vid behov.
  • OBS! Om du inte går i skola i Helsingfors kan du rösta på ungdomsgårdarna 25–29 november. Tänk på att du måste hämta koderna på ungdomsgården senast EN DAG INNAN VALDAGEN. Du kan söka koder från och med 11 november.
  • Ta med dig FPA-kortet eller ungdomstjänsternas medlemskort då du kommer till ungdomsgården. Om ungdomsarbetaren känner dig väl behöver du varkendera.
  • Du behöver även ditt postnummer, som samlas in för statistik. Om du inte vet ditt postnummer kan du leta upp det med din adress här.

EVENEMANG: Vilka valevenemang finns det?

Flera olika valevenemang där du kan bekanta dig med Krut och ungdomsrådets verksamhet ordnas. Tilläggsinfo om evenemangen kan du läsa på Evenemangssidan.

21.–24.10. Infotillfällen för årets 2019 kandidater
3.12. KrutGala, Ungdomsrådets valresultat offentliggörs

RÖSTNINGENS RESULTAT: Hur väljs ungdomsrådet?

Till Ungdomsrådet 2020–2021 väljs de 30 kandidater som fått mest röster. Ungdomsrådets valresultat offentliggörs 3.12. på KrutGalan.