ALLMÄNT: Vad är ungdomsrådet?

Kommunallagen har sedan 2015 förutsatt att varje kommun har ett ungdomsråd eller -fullmäktige som representerar kommunens unga. Ungdomsrådet är en länk mellan kommunens beslutsfattare och de unga. Ungdomsrådet ser till att de unga blir hörda av stadens beslutsfattande.
Helsingfors ungdomsråd (före detta Kruts kärngrupp) väljs för ett år i taget.

Under hösten 2018 genomförs valet för årets 2019 ungdomsråd. Det nyvalda ungdomsrådet inleder sin verksamhet 1.1.2019. I år blir 30 unga invalda i ungdomsrådet för första gången. Ungdomsrådet har tidigare bestått av 20 unga.

Helsingfors ungdomsråd väljs nu för första gången. Tidigare har Kruts kärngrupp valts genom valet, de har i praktiken fungerat som Helsingfors ungdomsråd. Från och med 1.1.2018 bestämde sig Kruts kärngrupp att byta namn till ungdomsrådet, så att namnet skulle vara i linje med de övriga städernas ungdomsråd och –fullmäktige.

ATT STÄLLA UPP SOM KANDIDAT: Vem kan ställa upp som kandidat och hur går det till?

Alla Helsingforsare som är födda 2001–2005 kan ställa upp i valet. Du kan ställa upp som kandidat 17.9–7.10. (uppställningen har stängt).
Blanketten för kandidatuppställning öppnar 17.9. På blanketten fyller du i

  • Ditt namn
  • adress
  • telefonnummer
  • e-post
  • skola
  • födelsedatum

Alla som har fyllt i blanketten senast 7.10. ställs upp som kandidater. Kandidaterna kontaktas därefter personligen. Det ordnas ett valinfo för kandidaterna och de fotograferas för valgalleriet.
Om kandidaten vill, kan hen fylla i sina uppgifter i valkompassen. Valkompassen innehåller frågor som unga valt ut och som kandidaten svarar på. Väljarna kan använda valkompassen på denna webbsida före röstningen för att hitta en lämplig kandidat att rösta på.

VALKOMPASSEN: Hur hitta egen kandidat?

Valkompassen kan du göra här. Genom valkompassen kan du hitta en lämplig kandidat att rösta på utgående från hur kandidaten har svarat på frågorna. Du kan alltså rösta t.ex. på basen om du är av samma åsikt med kandidaten av sådant dom är viktigt för dig.

Kandidaterna svarar på valkompassens frågor på förhand och de som röstar kan använda valkompassen för hitta en lämplig kandidat att rösta på. Valkompassen föreslår lämpliga kandidater att rösta på utgående från hur väljaren själv har fyllt i valkompassens frågor. Du kan också bläddra kandidaterna i kandidaten galleriet.

ATT RÖSTA: Vem kan rösta, var och när?

I Helsingfors ungdomsråds val kan alla helsingforsare som är födda 2001–2005 rösta. Alla röstberättigade har en röst.
Man kan rösta på skolor och ungdomsgårdar. Varje skola har minst en röstningsdag under vilken man kan rösta. Utöver detta kan man rösta på ungdomsgårdar efter att skolornas röstningstider har gått ut.

Omröstningarna genomförs på skolorna 12–23.11. och på ungdomsgårdarna 26.–30.11. Kolla uppdaterade röstningsställen och valdagar här.

Själva omröstningen sker elektroniskt med tabletter som finns tillgängliga på röstningsplatsen.

EVENEMANG: Vilka valevenemang finns det?

Flera olika valevenemang där du kan bekanta dig med Krut och ungdomsrådets verksamhet ordnas. Tilläggsinfo om evenemangen kan du läsa på Evenemangssidan.
4.10 Sysäys-evenemanget på Månsashuset: Deltagarna lär sig om påverkan och beslutsfattande. På evenemanget ordnas exempelvis workshoppar, nuvarande ungdomsrådets öppna möte, samt fotografering för de kandidater som ställer upp i valet.
22–25.10 Infotillfällen för årets 2019 kandidater
4.12. KrutGala, Ungdomsrådets valresultat offentliggörs

RÖSTNINGENS RESULTAT: Hur väljs ungdomsrådet?

Till Ungdomsrådet 2019 väljs de 30 kandidater som fått mest röster. Ungdomsrådets valresultat offentliggörs
4.12 på KrutGalan i Kulturcentret Caisa.