Kandidatgalleriet öppnas för allmänheten i början av november!