Det nya ungdomsrådet är nu valt!

Till Helsingfors ungdomsråd valdes 30 representanter för perioden 2020–21. De invalda är: August Kiattrakoolchai, Inka Karlsson, Nella Salminen, Jimi Joutsio, Kukka Luukanen, Alma Rantalaiho, Verneri Hirn, Iris Kässi, Lana Bulatova, Lauri Pyykkö, Hugo Dahlberg, Waleed Ahmed, Miro Maaranen, Ahmednur Farah, Jenni Ahonen, Jemina Sandell, Kiti Kuortti, Lumia Pesonen, Niko Partanen, Oona Sainio, Jenny Vu, Sampo Hallivuori, Elo Umukoro, Olivia Sorvari, Victor Ocampo, Max TalviOja, Aisha Mahmood, Katja Legeza, Joel Helin och Elias Mustamand.

I valet gavs totalt 9396 röster och röstningsprocenten var 35,4%.

VAD ÄR UNGDOMSRÅDET?

Ungdomsrådet ser till att ungdomarnas röst blir hörd i stadens beslutfattande. De unga bestämmer själva vilka ärenden de vill främja. Ungdomsrådet väljs genom val för två år i taget och rådet består av 30 unga. Ungdomsrådets verksamhet ger unga en möjlighet att påverka sin hemstads ärenden, och är tryggad av kommunallagen. Två ungdomsledare stöder gruppens verksamhet.

HUR ARBETAR UNGDOMSRÅDET?

Ungdomsrådets år består av olika verksamheter och ibland går det flera timmar åt till verksamheten per vecka. Rådet samlas två gånger i månaden. De unga får också träffa stadens beslutsfattare, delta i smågruppsverksamhet och i olika projekt. Rådet kan själv bestämma hurudana saker de vill främja och på vilket sätt. Det här året har ungdomsrådet exempelvis varit på läger, ordnat evenemang.

VARFÖR LÖNAR DET SIG ATT STÄLLA UPP SOM KANDIDAT?

Viljan att lära sig och ivern att påverka är det viktigaste för den som är med i ungdomsrådet. Du behöver inte tidigare erfarenhet, du kommer att lära dig. Ungdomsrådet är en gemenskap där du lär dig att samarbeta, hur staden fungerar och hur man kan påverka sådant som är viktigt för dig själv. Du får dessutom använda din fantasi och lära dig hur man kan agera för andra ungdomars väl.

VARFÖR SKALL MAN RÖSTA?

Ungdomsrådet är en länk mellan beslutsfattare och ungdomar. En ungdomsrådsmedlem i ditt eget område kan främja saker som är viktiga för din skola eller ditt område tillsammans med stadens beslutsfattare. Ungdomsrådet påverkar hela stadens ärenden konkret: till exempel USB-laddningsuttagen i bussarna är ungdomsrådets förtjänst.

NÄR INLEDER DET NYA UNGDOMSRÅDETS SIN PERIOD?

Hösten 2019 genomförs valet där ungdomsrådet för 2020–2021 väljs. Den nya sammansättningen av ungdomsrådet offentliggörs på KrutGalan 3.12. Det nya ungdomsrådet inleder sin period 1.1.2020.