Föreslå en aktör som främjat ungdomspåverkan!

På KrutGalan den 3 december delas återigen ut utmärkelser till aktörer som främjat möjligheterna för unga att påverka: föreslå din favorit före den 26 november!

KrutGalan närmar sig och firas i år på Tiivistämö i Södervik tisdagen den 3 december kl. 18-21. Under evenemanget presenteras fördelningen av KrutBudgeten och viktiga utmärkelser för ungdomspåverkan utdelas. Vi firar också Helsingfors ungdomsråds valvaka.

Det är alltså återigen dags att komma med förslag om personer eller aktörer som har främjat ungdomars möjligheter till påverkan!

Du kan föreslå en ung eller en vuxen person, organisation, skola, lärare, ungdomsledare, planerare, stadsanställd eller varför inte en handledare för en workshop. Det finns inga separata kategorier utan pristagarna väljs på basen av det gjorda arbetet. Glöm alltså inte att också motivera ditt förslag med väl valda ord! När du tänker på vem du ska föreslå, fråga dig själv: vem eller vilken aktör har främjat möjligheterna för unga att påverka i Helsingfors och hur?

Nedan finns några exempel:

Ung person X:
– har haft en positiv inverkan på sitt bostadsområde
– har deltagit aktivt i KrutBudgeten i alla skeden

Beslutsfattare X:
– ger bra och snabba svar på initiativ
– har talat för de unga inom förvaltningen

Ungdomsledare X:
– har gett rum för ungdomar och uppmuntrat dem på ett speciellt sätt

Lärare X:
– handledande lärare för en välfungerande elevkår

Föreslå din favorit med formuläret nedan före den 26 november. Besluten för utmärkelserna fattas av Krut-teamet bestående av cirka tio medlemmar som representerar Kruts kommunikation, ungdomsledare och ledning.

Registerbeskrivning