ALLMÄNT: Vad är ungdomsrådet?

Kommunallagen förutsätter att det i varje kommun finns ett ungdomsråd eller -fullmäktige som representerar de unga vid beslutsfattandet. Ungdomsrådet är en länk mellan ungdomarna och de kommunala beslutsfattarna. Ungdomsrådet ser till att de ungas röst hörs i stadens beslutsfattande.

Helsingfors ungdomsråd väljs för två år i sänder. Hösten 2019 förrättas ett val där ungdomsrådet för 2020–2021 väljs. Det nya ungdomsrådet inleder sin verksamhet den 1 januari 2020. Till ungdomsrådet väljs 30 unga från olika delar av Helsingfors.

ATT STÄLLA UPP SOM KANDIDAT: Vem kan ställa upp som kandidat och hur går det till?

Alla Helsingforsare som är födda 2002–2006 kan ställa upp i valet. Du kan ställa upp som kandidat 9.9–29.9.  Till årets ungdomsrådsval kan man inte längre ställa upp.

Alla unga som fyllt i formuläret till och med den 29.9 kl. 23.59 är med som kandidater i årets ungdomsrådsval. Kandidaterna kontaktas därefter personligen. Det ordnas ett valinfo för kandidaterna och de fotograferas för valgalleriet.

Om kandidaten vill, kan hen fylla i sina uppgifter i valkompassen. Valkompassen innehåller frågor som unga valt ut och som kandidaten svarar på. Väljarna kan använda valkompassen på denna webbsida före röstningen för att hitta en lämplig kandidat att rösta på.

VALKOMPASSEN: Hur hitta egen kandidat?

Man kan använda sig av valkompassen för att söka efter en lämplig person utifrån hur kandidaten har svarat på vissa frågor.

Först svarar kandidaterna på valkompassens frågor och sedan får väljarna använda den i november. Valkompassen föreslår en lämplig kandidat utgående från de svar väljaren anger. Man kan även bläddra bland kandidaterna i kandidatgalleriet som öppnas för allmänheten i november.

ATT RÖSTA: Vem kan rösta, var och när?

I Helsingfors ungdomsråds val kan alla helsingforsare som är födda 2002–2006 rösta. Alla röstberättigade har en röst.

Man kan rösta på skolor och ungdomsgårdar. Varje skola har minst en röstningsdag under vilken man kan rösta. Utöver detta kan man rösta på ungdomsgårdar efter att skolornas röstningstider har gått ut. Omröstningarna genomförs på skolorna 11–22.11 och på ungdomsgårdarna 25–29.11. Röstningsställen och –tider hittar du här!

Själva omröstningen sker elektroniskt med tabletter som finns tillgängliga på röstningsplatsen.

Vad behövs för att rösta?

  • Röstningskoder (röstningen sker med skolans e-postnamn eller koder som skapas enkom för dig). Valpersonalen hjälper dig vid behov.
  • OBS! Om du inte går i skola i Helsingfors kan du rösta på ungdomsgårdarna 25–29.11.  Tänk på att du måste hämta koderna på ungdomsgården senast EN DAG INNAN VALDAGEN. Du kan hämta koderna från och med 11.11.
  • Ta med dig FPA-kortet eller ungdomstjänsternas medlemskort då du kommer till ungdomsgården. Om ungdomsarbetaren känner dig väl behöver du varkendera.
  • Du behöver även ditt postnummer, som samlas in för statistik. Om du inte vet ditt postnummer kan du leta upp det med hjälp av din adress här.

EVENEMANG: Vilka valevenemang finns det?

Flera olika valevenemang där du kan bekanta dig med Krut och ungdomsrådets verksamhet ordnas. Tilläggsinfo om evenemangen kan du läsa på Evenemangssidan.

21–24.10 Infotillfällen för årets kandidater
3.12 KrutGala, Ungdomsrådets valresultat offentliggörs

RÖSTNINGENS RESULTAT: Hur väljs ungdomsrådet?

Till Ungdomsrådet 2020–2021 väljs de 30 kandidater som fått mest röster. Ungdomsrådets valresultat offentliggörs 3.12 på KrutGalan.